SVERIGE-SAMTAL 3: Ebba Busch
58:30
ÅRSKRÖNIKA 2020
16:41
2 månader sedan
S#02 - Johan Lundberg: POSTMODERNISM
1:22:45
Kommentarer
Christoffer Ahlbäck
Christoffer Ahlbäck 9 timmar sedan
Äntligen ett BRA politiskt samtal med vettigt debattklimat! Kan på riktigt inte minnas hur många år sedan det var jag sist såg ett samtal mellan två svenska politiker som faktiskt var givande och lärorikt!
z z
z z 9 timmar sedan
Samma media som pratar om jämställdhet lol
z z
z z 11 timmar sedan
Varför inte el bussar ?
pricture
pricture 11 timmar sedan
It's about giving more control to globalists and tyrants. "You will own nothing and be happy". I notice that when things get worse (the environment, covid, whatever), we get blamed. but when things get better they praise themselves. Gaslight humanity until the sociopaths responsible for these problems (problems both real, exaggerated or made up) get what they want. _"...Our system forces the population to use toxic chemicals, plastic, pesticides, solvents; all those nasty industrial materials that they have decided are necessary to improve our lives. They plunder our natural resources, cram our stores full of toxic junk - and then blame us for destroying the planet as they fixate on the idea of depopulation.... Those decisions are made by a handful of very wealthy people who blame everyone but themselves for their crimes."_ - *"Depopulation - That Means You"* by minivanjack (Jerry Day) (also recommend *"Why Big Oil Conquered The World"* by The Corbett Report)
Pierre Nordqvist
Pierre Nordqvist 14 timmar sedan
Stort grattis i efterhand ! Alltid lika intressant att lyssna på dig, jag swishar ett litet press stöd 😊👍
Caps Lock
Caps Lock 14 timmar sedan
Du är ett geni! Exakt detta jag tänkt på dom senaste månaderna
Simon_Claeson
Simon_Claeson 15 timmar sedan
:-)
Johnny Ulinder
Johnny Ulinder 16 timmar sedan
Tack för en bra video, hur tänker du kring frågan om slutförvaring som ibland dyker upp som ett "argument" mot kärnkraft?
Bat
Bat 16 timmar sedan
Detta är så befriande att lyssna på jämfört med pajkastningen och smutskastningen som annars sker inom politiken idag. Ebba är dessutom grym!
Per Wallenberg
Per Wallenberg 17 timmar sedan
3 landsförrädare samlade på en plats, imponerande.
Laszlo Ströhagen
Laszlo Ströhagen 18 timmar sedan
Fantastisk Ebba B. Tack Henrik Jönsson du blir var dag tydligare och gör Sverige mer människovänlig!
Larsnas Kristenson
Larsnas Kristenson 18 timmar sedan
Djupa staten (DS) är verklig. SD, men även AFS, vilka kallar sig nationalistiska partier, VILL av någon outgundlig anledning INTE befatta sig med det faktum att Sverige från Oxenstierna till Wallenberg / Investor, HAR spelat och spelar, en STOR roll i följande beskrivning: ??????????????????? Den Svenska Djupa staten är en verklig, men informell, struktur som har uppstått inte bara för att dra nytta av, utan för att kontrollera och upplösa nationalstaten. DS syftar till sin egen materiella nyttomaximering och den styrs av individer som kan kallas för ”materiellt intelligenta” gangsters med egen nyttan som drivkraft, pengar och makt. Den Djupa staten har haft ett eget liv, likt regeringen själv. Den består - fortfarande - av: - Utvalda toppanställda i ett dussin byråer, vilka är närmast lika en livvaktsstyrka,, som SäkerhetsPOlisen, RiksPolisStyrelsen och FörsvaretsRadioAnstalt. -De bästa generalerna, amiralerna och andra militära agenter - Långsiktiga riksdagsledamöter och departementsråd - Generaldirektörer för viktiga reglerande verk. Alla dessa funktioner i den Djupa staten styrs och kontrolleras av det lilla fåtal individer som i någon varierande mån verkligen kan styra och påverka den cirkulerande mängd betalningsmedel som styr den ekonomi som kontrollerar politiken som därför inte alls i verkligheten har någonting att göra med begreppet demokrati i någon mer allmänt vedertagen, egentlig, betydelse. Men denna Djupa stat är också mycket bredare än bara denna styrande nivå. Den omfattar: -cheferna för stora företag, som alla är starkt engagerade i att sälja till staten och som gör det. - Försvarsindustrin, trots att dessa killar åtminstone har ett sinne för humor, vilket framgår av deras ”Gör inget ont” motto. -Alla de så kallade ”bästa” människorna i Riksbanken, och cheferna för alla större banker, mäklare och försäkringsbolag. - ministrar och många professorer vid universitet, vilka fungerar som Djupa statens rekryteringscentra, alla med de bästa mediala ryktet, naturligtvis - de kallas för mer verklighetsbeskrivande för ”belästa busar” och många är stamgäster på sammankomster om Bilderbergmötet, Council of Foreign Relationssamt (CFR), och Club of Rome. De sammanfattar alla status quo, de hålls samman av makt, pengar och propaganda , allt paketerat i deras kognitiva formatering. Så det är en slags glidande skala - dynamik - även ur ett vertikalt maktperspektiv med hållhakar på underlydande - makt är kraft att bryta motstånd. Alla är inte helt igenom egennyttiga och alla är definitivt inte altruistiska. Sammantaget kan antas att dessa människor numreras till kanske tusen eller så. Man kan göra analogi av strukturen för den Djupa staten med en stor flock hundar. De människor som just har beskrivits är de bästa hundarna - för just den här typen av system, Det som nu (2020) havererar mot deras vilja kan de inte förstå eftersom just det skulle tvinga dem att ifrågasätta sig själva och sina egna värderingsmässiga grunder. Där slår den kognitiva dissonansen till. Men det finns hundratusentals fler som inte är direktkopplade, men som är indirekt beroende av den Djupa staten, men de har stor tyngd, och vilja att stödja den djupa staten eftersom den stöder dem indirekt. Detta inkluderar: - många av de rika, särskilt de som fick på det sättet tack vare sina indirekta statliga anslutningar. -de många människor som har topphemliga spelrum för planering: 1 Mutor som med Telia och Ericsson i Uzbekistan, Iran, Vitryssland, Mongoliet etc. 2 De bästa spelarna i den organiserade brottsligheten i övrigt, särskilt den cirkusen som innebär illegal drogverksamhet som i Afghanistan. 3 Stöd till terror och till olika brottskarteller via organisationer som HSBC Holding = The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited. År 2012 uppstod misstankar mot banken för pengatvätt av pengar till terroristorganisationer och drogkarteller, som ovillkorligen behövs för att finansiera utvinningskoncessioner, i mer eller mindre exotiska länder där det sker freds och demokratiutveckling till exempel, lite av vad som inte skulle kunna existera alls utan statens benägna bistånd (SIDA) någonstans mer eller mindre långt bakom skynket. På senare tid (2012-→) har det visats sig att svenska banker som SWEDBANK och SEB, har gått i liknande fotspår som HSBC. - Därtill även hela mellanskiktet inom: 1 Polisen och militären, 2 Företag och icke-statliga organisationer. Dessa människor förstår visserligen inte särskilt ofta vad som egentligen händer ur det större perspektivet men medverkar ändå, för sitt eget livspussels skull, och är därför vad man kan kalla för ”nyttiga idioter” som Lenin kallade dem. Problemet för den Djupa staten nu med de nyttiga idioterna, är att den nya informationsrörlighet och dess riktningen med internet och social interaktivitet, leder till en förändrad och alltmer ökande transparens, vilket leder till att förtroendet för systemet faller allt snabbare, både nyttigheten och idiotin hos människor börjar att förtvina - lösas upp - för systemet. Det allmänna medvetna medvetande växer när människor vågar släppa sina manipulerade föreställningar. Källa: www.carlnorberg.se Den svenska (stockholms) byråkratin började till synes med Aksel Oxenstierna som sa: "I norrland hava vi ett indien, bara vi lär oss att utnyttja det" syftande på hur Ostindiska kompanierna utnyttjade Indiens och Kinas naturtillgångar. Ett exempel på ett nedbrytande av ett fungerade samhälle: "Stockholms Byråkratins" genomförande av lagen om Storskiftet 1749. Målet var att ”spränga” landsbygdens "BYAR". Byar med enskilda gårdar i tät närhet, där den närmsta jorden tillhörde gården men allt utanför byn var "ALLMÄNNING". Skog skulle med ”Storskifteslagen”,delas upp på olika gårdar så att den kunde bli till en "Handelsvara" så att skogsbolag skulle kunna förvärva och bruka/sälja med vinst! Dessutom kunde man lättare manipulera enskilda individer i jämförelse med en bygemenskap! Storskifteslagen var ett sådant led i att "Lära uttnyttja!".’ Ett annat exempel är Vildhussen som ofrivilligt skapade ”Döda Fallet”. Ett manuellt skapat ”ras” skedde österut från mina hemtrakter och Ragundasjön (Hammarstrand idag) tömdes. Döda Fallet uppsod sedan vid sjöns gamla östra utlopp . Magnus Huss anställdes som chef för projektet vars syfte var att leda om vattnet genom en kanal för att skapa en flottningsbar ”timmerväg” jäms indalsälven och samtidigt sänka nivån på Ragundasjön. Storafallet (35 m) skulle undvikas för timmrets skull. 1796, brast en fördämning vid åsen där kanalgrävningen ägde rum. Ragundasjön blev till en gigantisk flodvåg som mynnade ut vid kusten i Sundsvall (nuvarande Midlanda), och kvar blev Döda Fallet. Indalsälven fick en helt ny strömfåra. Där den uträknade kanalen var avsedd att vara flottled, blev nu tagen av älven istället. Det går inte alltid att ”tämja” naturen. ”Högmod går före fall” Många vill ännu idag, inte tala om detta som ett misslyckat ingengörsprojekt utan det kallas förtfarande som en naturkatastrof och M. Huss ”Vildhussen” är mer eller mindre en ”hjälte” :-( Magnus Huss har blivit till ett bygdespel ”Viildhussen” och uppförs på en specialbyggd frilufts teater. Vildhussen, bakon kulisserna: sepost.info/dev/video/xnm9sdOvYnbM09c.html Pengar och makt i egennyttans tjänst. GLOBALISM! Den NATIONSLÖSA Djupa Statens begynnelse! En väg ut bland andra: Bjud in den Helige, Helande Sanningens Ande och med hans Hjälp kan, du lättare bejaka och förenas med Kristus Jesus, HaMeshiach Yeshua! MEN Varning för religiösa och kyrkliga dogmer! Det handlar om ett rent personligt förhållande! Alla vägar, om de utförs rätt, leder till kunskap och sanning! GU Fre! Lars jamti
hen ko
hen ko 18 timmar sedan
Sedan är det det att sågott som hela regeringen springer utlänska krafters ärenden gör ju inte saken bättre. TVÄRTOM
Larsnas Kristenson
Larsnas Kristenson 19 timmar sedan
Han mörkar igen!!!! och igen och igen och igen och igen! Löven är röd men blåögd!!!!! ”…..VI vet vikten av att stå på rätt sida AV historien….!!! ”AV HISTORIEN”! Han är trots allt vid sidan av alltså. En avvikelse från manuset för att inte vilja veta av sanningen: ”Ett folk, Ett parti” samtiden.nu/om-oss/ Eller så har han studerat Yngve Gamlin allt för bokstavligt och har tagit satiren på allvar: ”Tristdebatt i första svammlaren” sepost.info/dev/video/1IzQtrhrZ2KbyK0.html Lövens tristdebatt: www.svtplay.se/video/29562388/forum/svt-forum-13-jan-09-00-1?start=auto Det verkar som om löven behöver lunch redan innan debatten har börjat. Ta paus! Ta en vallenbergare! Ytterligare spänning, när manuskriptet inte håller och det egna tänkandet INTE räcker till: www.svtplay.se/video/29562388/forum/svt-forum-13-jan-09-00-1?start=ato GU Fre! Lars jamti
ali wahedi
ali wahedi 19 timmar sedan
Ebba e ju hur sugen som helst på jan emanuel hahaha
Anders Ottander
Anders Ottander 19 timmar sedan
Bra avsnitt om angeläget ämne 👍
Ghosthack-1984
Ghosthack-1984 20 timmar sedan
Att försvara företags godtyckliga barkunds kontroll av anställd skapar varken god yttrandefrihet eller starkt samhälle! Jag har inga problem med vad du argumenterar om att detta strider mot yttrandefriheten, men när det kommer till att kunna granska evt nyanställda uti från belastningsregistret är ingen bra argumentation pga av att företag missbrukar och diskriminerar medborgare utifrån godtycklighet som du propagerar för som försvar att denna inskränkning är fel! Jag är helt på din sida, men att ta upp granskning i belastningsregistret uti från rätten att diskriminera, så faller rätten att få veta! Detta är en av grunderna som liberal. Rätten att granska tex belastningsregistret är för att försvara öppenheten och kunna granska rättssystemet från felaktigheter eller övergrepp. Inte vända medborgare mot varandra son tex Lexbase...
Albin Rudal
Albin Rudal 20 timmar sedan
Uppskattar videon men har en kritik: såg att du inte hade med inflationen i uträkningen av mediestöd mellan 1975 och 2020, så jag gick in och kontrollerade. Beräknat på inflation var 125 000 000 kr 1975 lika mycket som 316 516 347 kr år 1985 och 688 275 085 kr år 2019 och 425 000 000 kr år 1985 var 924 176 313 kr år 2019 enligt ekonomifakta.se www.ekonomifakta.se/fakta/ekonomi/finansiell-utveckling/rakna-pa-inflationen/ Även om det fortfarande är mycket pengar är sådanna siffror viktiga att ha med, för att ställa det i proportion vet ju att du själv ofta påpekar förvrängning av statistik som ett problem i dagens sammhälle. Man behöver ha med hela bilden även om den inte spelar lika mycket till fördel för ens argumentation. Finns ju även liberterianska argument för att statligt garanteraf inflation är stöld från sparare. Mvh Albin Rudal
Newtonian time
Newtonian time 20 timmar sedan
Begränsa yttrandefriheten och offentlighetsprincipen ännu mer?? Troligen vänsterblockets framtida vision: "Välkommen till diktaturen Sverige, här spottar vi på vetenskapens grundprinciper och förtrycker oliktänkande. Den vetenskap som stöder mina åsikter är tillåten att spridas i media, den vetenskap som stöder dina åsikter ska förbjudas att spridas. Snart ska vi även förbjuda viss vetenskap helt, för den passar inte våra känslor". Vad är nästa steg? Att tvinga Silja Line att köpa in rosa flytvästar med en bärkraft på 30 kg (färgen är viktigast) och anställa en könsneutral kapthen som har en tvådagars jollekurs på CVt?
tediku
tediku 21 timme sedan
Mycket bra video 👏
solveig sommerfeld
solveig sommerfeld 22 timmar sedan
🌹🌹🌹
Urban fredrik
Urban fredrik Dag sedan
Ekonomin styr politiken, vindkraft var/ är en snabb lösning på expansion av tillväxten. Planerat underhåll längre än avskrivningstiden är inte så hett när det finns ränta att betala. Då är det coolare med nyinvesteringar oavsett om det är bra eller dåligt. Systemet leder till korruption vare sig man vill eller inte. Nä, skippa privata banker och gör pengarna privata utan möjlighet att överlåta till någon människa utan endast till en registrerad vara eller tjänst i en "anonym" bank / växlingskontor som i din transaktion med någon tar död på min använda slant men ersätter den med en ny slant med ditt namn på som du och endast du kan använda. Säg så här, ett arbete värderas till en summa IHBM ( Individbaserat humant betalningsmedel) för att utföra en timmes snickeriarbete. I din nya legitimation med din verkliga identitet med år månad dag klockslag födelse ort gör dig unik, registrera du din arbetade timme i den anonyma banken. Den som anlitat dig registrerar sig för att betala för utfört arbete. Den betalande HBM:en växlar identitet till utförarens och transaktionen är klar. Allt måste värderas genom registrering i Banken ( Banken är en dator utan personal men som alla har tillgång till) Du jobbar på ett ställe där ni som jobbar värderat ert arbete utifrån kraven på resp tjänst ditt arbete berättigar till x IHBM. Du går förbi affären och handlar vad du behöver och priset är beräknat utifrån, som vanligt, tid kvalite och tillgång. Cryptovalutan IHBM försvinner i samma ögnonblick du kvitterar ut varan. Den som inte kan jobba ska givetvis inte vara utan IHBM för att klara hem och hälsa. (unga , gamla ) Den som av någon anledning inte vill eller kan ( sjukdom) jobba kommer att inte heller bli utan men med förbehållet att individen kommer bli uppsökt och hjälpt till det som passar denne bäst. För kom ihåg att 1. världen är fylld av människor som vill andra väl och 2 din unika identitet finns i "banken" och de som registrerat sig som "samariter" kommer få uppdrag att hjälpa människor. Ingen kommer någonsin längre dö eller förspilla sin tid pga av beroenden efter lång tids ensamhet i en hjärtlös kammare. Börjar så här....... En del av er undrar säkert vad jag menar med unik identitet, är inte personnumret unikt? Njaä, det är en konstruktion, av möjligen skattemässiga själ och den tredje siffran identifierar kön. ( Ställ dig frågan varifrån kommer den konstruktionen? Med med födelsedag med tidsangivelse födelseort och ev namn finns det bara du. Din identitet kommer aldrig kunna pantsättas i en värld där datorn är slaven som håller ordning på allt människan inte kan hålla i minnet men som människan har fri tillgång till. Tänk så här....i en värld med kvant-datorer som skannar nätet raderas allt som har med övergrepp att göra, laddas en ny bild upp är du fångad i nätet eftersom du med in unika identitet använt IHBM för att kunna göra köpet så kommer du inte undan. Vidare föder detta en ny ide om att förse varje barn eller annan försvarslös individ med en elektrod eller annan mer sofistikerad lösning,som registrerar stress/ smärta eller liknande som direkt identifierar människa och plats för det fall något händer. Framtiden är det häftigaste vi har framför oss.
anna anna
anna anna Dag sedan
Glöm aldrig socialdemokraternas grisattack mot Sverige!
Toimi
Toimi Dag sedan
Helt fantastiskt hur du kan ha så hög produktionskvalité, så öppet och trevligt klimat och en så informativ diskussion! Bättre än all traditionell media. Riktigt riktigt fint. :D
hen ko
hen ko 18 timmar sedan
Oj VadBra
Stefan Carlsson
Stefan Carlsson Dag sedan
Man tappar andan,.... vad duktig du är....😏
Power Beast
Power Beast Dag sedan
Demokrati går ut på att politikerna ska lyssna på väljarna och driva en sådan politik som folket vill ha. I det nymarxistiska Sverige gör man precis tvärtom - politikerna bestämmer hur man ska tycka och försöker pressa väljarna att tycka "rätt".
Nicke W
Nicke W Dag sedan
Jan Emanuel, Henrik Jönsson och Ebba Busch, snälla, skippa färgerna, höger och vänster, gal och tan. Individualism och kollektivism måste samarbeta. Starta ett parti tillsammans och erövra Sverige! Ni är ju bara bäst ❤️ och tillsammans skulle ni nå oanad framgång för Sverige!!!!
GTBOARD.com
GTBOARD.com Dag sedan
Tumme upp nr 3000 för mig.
Liam N
Liam N Dag sedan
Haha paniken hos etablissemanget, dom är så körda, ingen censur i världen kommer rädda dom... Vänstern är så rädd att förlora sin patetiska maktposition som dom inbillar sig ha just nu.
Erik PlusAtta
Erik PlusAtta Dag sedan
Hade inte tid att se denna förrän idag, men tack för en gedigen analys som vanligt och grattis i efterskott. Nu är det jag som pinnar över till Patreon och börja stötta inte bara i tanken :)
siwert hjalmarsson
siwert hjalmarsson Dag sedan
Du har snart 100000 följare , borde vara en nolla till minst , och stort tack ,samt grattis på dagen.
VIDEOsverigeNU
VIDEOsverigeNU Dag sedan
Deep Stater !!
AMIRTHEMAN
AMIRTHEMAN Dag sedan
”För att kunna tänka måste man riskera att kränka någon annars går det inte” -Jordan Peterson
Elias Andersson
Elias Andersson Dag sedan
Tack för allt du gör, skulle nog aldrig hittat libertarianism om det inte vorde för dig❤❤❤
Åke Andersson
Åke Andersson Dag sedan
Grattis :D
Matte Lund
Matte Lund Dag sedan
Kan du prata om överskottet på män i Sverige..
Matte Lund
Matte Lund Dag sedan
Kan du prata om överskottet på män i Sverige..
Matte Lund
Matte Lund Dag sedan
Kan du prata om överskottet på män i Sverige..
Mats Nilson
Mats Nilson Dag sedan
Väl talat, Henrik! Det pågår så otroligt mycket skrämmande i Sverige, och världen, idag. Det behöver belysas och förkastas.
jonteno kingofcrows
jonteno kingofcrows Dag sedan
jag gillar ebba, hon är en fin människa! ^^
VDE18
VDE18 Dag sedan
Bra som vanligt :)
Andrzej W.
Andrzej W. Dag sedan
Inkvisition var en av bästa lagstiftningsreformer då. Det borde man veta.
rhubarb6565
rhubarb6565 Dag sedan
superb
Johan Rehnstrom
Johan Rehnstrom Dag sedan
Hur många kunder har Gillette förlorat? Åtminstone en.
Michael Söderberg
Michael Söderberg Dag sedan
Nja Henrik, lite fel har du här. Provspelning bakom skärm har funnits till en symfoniorkester har funnits så länge jag kan minnas. Detta gör att i en modern symfoniorkester är den kvinnliga dominansen påfallande. Tjejerna är bättre helt enkelt under lika förutsättningar. Utfallet blir därefter. Vänliga hälsningar Micke från vår hemstad.
opzz xsin
opzz xsin Dag sedan
Jan Emanuel skrämmer mig lite, han hade kunna bära upp sossarna med 15-20% helt själv som partiledare
pqsnet
pqsnet Dag sedan
Myndigheten för press, radio och TVs utspel är intressant 10:50 Särskilt om man ser till hur samtliga medier hösten 2015 och fortfarande idag, vilseleder om folkopinionen kring öppna gränser, att det var barn som kom, att de kom ensamma, kostnaden för initialt mottagande, eller kriminalitet, Brottslingars bakgrund, klimatet, kärnkraft, vindkraft, Ekologiskt odlade grödors påverkan på miljö. Det blir få tidningar som får stöd 11:55...
pqsnet
pqsnet Dag sedan
För övrigt 10:58 har ju i princip varje presskoferens Folkhälsomyndigheten och Regeringen haft under det gågna året, varit vilseledande om kunskapsläget kring Pandemin, fulla med faktaförnekande och ovetenskaplig retorik. Folkhälsomyndigheten har ju faktiskt nära på inte haft rätt i någonting de stått och sagt. Och de restriktioner man idag inför går rakt på tvärs med den retorik man fört i över ett år.
Tony Pasma
Tony Pasma Dag sedan
Huva
Swedish Pirate
Swedish Pirate Dag sedan
Etablerad vetenskap och kunskap är den som ännu ej ifrågasatts av ny vetenskap och kunskap. Alltså vill Socialdemokraterna att vår nyhetsrapportering ska stagnera eftersom allt nytt ännu inte är etablerat. Eller så vill de ha tillbaka 1700-talets vetenskapsgranskning där titlar och diplom avgjorde om något var sant eller inte. Vilket som är detta ett riktigt lågvattenmärke!
al-Joumeyli Music
al-Joumeyli Music Dag sedan
Det heter inte yttrandefrihet. Det heter fördomsfrihet.
Henrik L
Henrik L Dag sedan
Skrämmande.....1984 är här... :-(
Jan Davilén
Jan Davilén Dag sedan
Du gör ett finfint arbete i djupa statens tjänst! Och Grattis i efterskott.
snuffeldjuret
snuffeldjuret Dag sedan
lite osäker på vad du menar med att vetenskapen inte är en koncensusdiciplin, då konsensus är högst relevant inom vetenskapen. Vetenskap är ju inte ren matematik.
Micke P
Micke P Dag sedan
Stort Grattis Henrik, och stort tack för dina insatser att ge oss saklig information på ett underhållande vis! /MickeP
Christian Olsson
Christian Olsson Dag sedan
Yttrandefrihet är skitsnack. Bara häromdagen stängdes flera vårdgivare av direkt från sitt arbete efter att de gjort en video i soc-medier där de pratade om Sveriges pissiga arbetsförhållanden. Vi har inte ens en minimumlön i Sverige.
MrMvidz
MrMvidz Dag sedan
Ser varje avsnitt, men lite motvilligt, då det blir rätt så deprimerande varje gång ;) Bara det att inte en enda diskussion i t.ex. SVT kan hålla en dylik resonerande nivå med bakgrund och fakta gör att man blir väldigt skeptisk till att förändring kan ske till det positiva. Etablissemanget försvarar demokratin till sista blodsdroppen genom att systematiskt urholka den.
John Bogensparr
John Bogensparr Dag sedan
Tänk hur mycket man kunde göra med dom pengarna om man skippade mediestödet och lät media överleva själva inkl SVT och SR, ser inget behov av stats betald media idag
Michael Pettersson
Michael Pettersson Dag sedan
Statligt godkänd media kan man inte lita på. I framtiden kan man således ignorera media som tilldelas presstöd.
PerOlof Clifford Johansson
PerOlof Clifford Johansson Dag sedan
Grattis på födelsedagen! Vilken omvänd födelsedagspresent till Svenska folket!! Faktum är att jag blir alldeles slut av att få detta sammanfattat och beskrivet på ett utmärkt sätt. Vad man kan fundera över är "vem, vilka " som tar fram alla destruktiva idéer Det är så tydligt när du beskriver det men min tanke är "vem" är beställaren? Kan det verkligen vara stundens ingivelse? Det skulle vara fantastiskt att trycka hål på den politiska bubbla som vi idag lever i. När man lever och har levt mitt i "det" så är det svårt att se så det är viktigt att ta ett steg bort för att se turerna. Jag tycker det är viktigt att dela och jag har därför blivit blockerad av flera som anser sig vara "vänner" då det inte vill höra sådant skit utan antar vara kvar i sin egen fason!! Jag har analyserat läget och jag förstår vilka partier de röstar på. Jag tycker det är en otäck utveckling och jag är glad för att få den analyserad på ett korrekt sätt. Hoppas att din födelsedag blev lyckad i alla fall och känns dig mycket nöjd med resultatet!
Johan Ekblom
Johan Ekblom Dag sedan
Läskigt! Lever vi Kina, DDR, Soviet eller Nordkorea! Socialdemokraterna ska gripa makten till varje pris!
quezcatol
quezcatol Dag sedan
Nordkorea har också yttrandefrihet, du får bara inte kritisera vissa saker i landet annars ta konsekvenserna för det!
Johan Bernath
Johan Bernath Dag sedan
Sverige kommunism 2.0
Catja Blom
Catja Blom Dag sedan
Stort Grattis 🍾🍾🍾🍾🎷🎷🎷🎷🌹🌹🌹🌹🏆och bra att du inte har statlig stöd.,det gör dina program värdefullare
Jonas Viklund
Jonas Viklund Dag sedan
Gratulatitioner Henrik Jönsson och tack för att du gör saker tydligare!
Rune Storm
Rune Storm Dag sedan
Gu va nice sånna här samtal är. Hade varit så nice om ritkig polik funkade så här + att dom styrde upp sina löften
Björn Morén
Björn Morén Dag sedan
Dessa föreslagna förändringar är bara en dimridå, så att debatten inte handlar om att helt ta bort mediestödet.
Håkan Spångberg
Håkan Spångberg 2 dagar sedan
Det är inte svårt att förakta samtidens politik och så kallad "etablerad media".
Håkan Spångberg
Håkan Spångberg 2 dagar sedan
DDR is coming. Nu är det upp till väljarna i kommande val om Sverige ska avdemokratiseras genom att rösta på sozzeriet.
J L
J L 2 dagar sedan
Läge att ta ikapp de avsnitt man missat 💪
PineCone
PineCone 2 dagar sedan
Är det inte ganska duktigt av vår ledning att komma med så många vansinnesförslag att det går att göra en sådan här video i veckan? Det är ju kraftiga inskränkningar på viktiga principer Henrik tar upp varje gång. Om ledningen på mitt jobb hade varit såhär tokig hade jag sagt upp mig och flyttat från orten. Jag gjorde faktiskt just det för ett par år sedan. Kommer det bli brain drain när fler flyr Sverige?
J L
J L 2 dagar sedan
Lyssnar från andra sidan jorden med ett klockverks regelbundenhet på dina videor. Grattis, och keep it up 👍
Rane Knudsen
Rane Knudsen 2 dagar sedan
Henrik, hvad er det for en slipseknude, du bruger? Det ville altså passe dig bedre med en Windsor-knude. Og tillykke med fødselsdagen, forresten.
sirnukealot84
sirnukealot84 2 dagar sedan
Shit pommes det här är ju nåt man förväntat sig att sd eller fi skulle göra. Fast sen kan det vara att dem vill klaga över en specifikt meddelande så ger man sig mot allt på en viss kanal. Kan inte dem olika tidningarna som får pressstöd flytta ut till nätet som t.ex aftonbladet, dn m.m.
Thomas Lidforss
Thomas Lidforss 2 dagar sedan
Hej Henrik, varför kan du inte bli statsminister? Vi behöver någon som dig i detta land innan vi går under
Thomas Lidforss
Thomas Lidforss 2 dagar sedan
MPRT är en Stasi myndighet som ska läggas ned genast. Alla anställda ska sparkas.
Thomas Lidforss
Thomas Lidforss 2 dagar sedan
Välkommen till diktatur Sverige där hönshjärnor får bestämma vad som anses vara korrekt och ansvarsfullt
TheChosen
TheChosen 2 dagar sedan
If you are into lying, cheating, bitterness, keeping malice, pride, manifesting anger, quarrelling, unforgiving, hatred, envy, contention, strife, bitterness, cursing, speaking evil of others, taking or giving bribe, selfishness, deception, kidnapping, smuggling, falsification of documents, swearing, extortion and other sinful character dispositions, you must repent (Colossians 3:5-9; Romans 1:29-32; Proverbs 6:16-19). Such evil and wicked character will hinder the manifestation of God’s abundant blessings upon your life. If you are into lust, masturbation, fornication, adultery, prostitution (private or public), patronizing prostitutes, abortion, lesbianism, homosexuality, bestiality, watching pornography (I Corinthians 6:9-10), immoral thoughts or any act of immorality, you need to repent (Galatians 5:19-21; Mathew 5:28; Mark 7:21-23). Jesus loves you and wants to save you. Visit this church, 'THE LORD'S CHOSEN CHARISMATIC REVIVAL MOVEMENT'. www.tlccrm.org OR www.tlccrm.org/chosentvOR sepost.info Are you into idolatry? Are you into cultism, whether open or secret cult? Do you practice witchcraft or Yoga? Do you smoke cigarette or cannabis? Do you sell them or offer them to people? Do you smoke or sniff hard drugs such as cocaine, heroin, captain black, hashish or other banned drugs or snuff? Are you lusting - lusting after men or women, covetous, alcohol drinking (proverbs 31:4-6)? You must repent, stop them and give your life to Jesus Christ. Jesus is the way, the truth, and the life. Are you into marry and divorce? Then you are a sinner. Are you married to more than one person? Repent!! Marriage is between a man and a woman. Marriage is for better and for worse until death separates (Matthew 19:3-6). ‘Wherefore they are no more two but one flesh. What therefore God has joined together let no man put asunder (separate)’. Cheating on your wife or husband is sin. Proverbs 28: 13 says, ‘‘He that covers his sins shall not prosper...You must repent of them, confess and forsake them (1 John 1:9). Are you into worldliness? Don’t you know that friendship with the world is enmity with God? (James 4:4; II John2:15-17). So, you must stop bleaching your body or painting your mouth, eyes, hands and legs or fixing attachments, weave-on, earrings (Genesis 35:2-4), bangles, chains and frying or perming your hair. Tattooing your body is satanic. Are you one of those that put on nude dresses, short skirts, transparent dresses to seduce men or women (a Seducer or a Promoter of lust is a Sinner - Mathew 5:28) Perhaps you wear trousers as a woman? (Read Deuteronomy 22:5), that is an abomination (Revelation 21:8, 27). Therefore, make up your mind, repent and give your life to Jesus Christ. Are you spoilt? Jeremiah 4:30 says, ‘‘And when thou art spoiled, what wilt thou do? Though thou clothest thyself with crimson, though thou deckest thee with ornaments of gold, though thou rentest thy face with painting, in vain shalt thou make thyself fair; thy lovers will despise thee. They will seek thy life’’. (2 Kings 9:30; Hosea 2:13; Exodus 33:1-6) A Christian is not a Sinner and a Sinner is not a Christian (I John 3:9). If you must be a blessed child of God, then you must repent of your sins and give your life to Jesus Christ. If you believe Jesus Christ today, righteousness of God will come into your life and abundant life will be your portion (1 John 11-12). If you neglect this call to repentance and salvation and die, you will not escape fire of Hell (Hebrews 2:3). It is foolishness and sin to say or think that there is no God (Psalm 14:1; 9:17). Luke 13:3, Jesus said, ‘I tell you, Nay: but except ye repent, ye shall all likewise perish’. Cut off every besetting sin (Hebrew 12:1-2; Mark 9:43-48). If you have decided now (2 Corinthians 6:2) to give your life to Jesus Christ and to forsake your sinful lifestyle, please say this prayer: Almighty God, I come unto you in the name of Jesus. Father I confess that I am a sinner. All my sins I confess to you. I am very sorry for all my sins (mention those you can remember). Lord I promise you that from today I will never continue in them anymore. I believe that Jesus Christ died and rose again on the third day for my justification. Almighty God, use the blood of Jesus to wash my sins away. Lord Jesus, come into my heart, be my Lord and personal Saviour. I surrender my life to you. Cancel my name from the books of death and write it in the book of life. Give me power to sin no more. In Jesus name I pray. Amen!! 'THE LORD'S CHOSEN CHARISMATIC REVIVAL MOVEMENT'. www.tlccrm.org OR www.tlccrm.org/chosentv sepost.info
fashistputin
fashistputin 2 dagar sedan
Hur hittar jag samtal #1?
opzz xsin
opzz xsin Dag sedan
ABSOLUT ! Denna rappakalja är totalt meningslös och tyvärr kommer inte att lösa SVERIGES problem !....
GrumpyCup
GrumpyCup 2 dagar sedan
Problemet jag finner med Jan Emanuel's "Core argument" är att han verkar leva kvar i nån nostalgidröm om hur socialdemkrati BORDE vara. Han går ner sig i den värsta synden en röstande medborgare kan göra typ. PARTILOJALITET Socialdemokraterna (Partiet) har inte förespråkat den politik han så stolt talar om på ÅR och DAGAR. Bara för att de heter "Socialdemokraterna" så har de inget monopol på dessa värderingar, och de behöver heller inte föra socialdemokratisk politik... Och det har de ju inte gjort heller. Jag kan förstå att man vill ge ett parti man länge alignat med lite svängrum. Det kanske bara var ett litet misstag. 1 gång är ingen gång, right? Men efter ÅR av klavertramp, korrumption och skandaler. År på år på år av falska utspel och misslyckanden. Hur kan man fortfarande fortsätta rösta på dem? Han påstår att han och många Sossar vill tillbaks till den "äkta" socialdemokratin. Det går!... Men inte genom att rösta på sossarna. Stefan Löfven kallar säkerligen sig själv och sina gelikar för de "Äkta" Socialdemokraterna. Vem av er är det? Oavsett hur många sosse-väljare som är som Jan Emanuel, dvs. Introspektiva, kunniga och trevliga; Så spelar det ingen roll så länge som Partiets ledarskara och inre ramverk följer Stefan Löfven's socialdemokrati. Deras röster är i princip bortkastade. Denna struktur kommer ALDRIG att förändras så länge som Partiet sitter säkert. Det enda som kan få dem att byta ut ledningen och ramverket är ett ORDENTLIGT wake-up call. Typ under 20% wake-up call. Idealt sett så bör varje medborgare göra en riktigt genomgående research varje valperiod. Kolla upp att det parti de röstat på i 20 år fortfarande håller de värderingar de identifierar sig med, och framförallt: Lyssna inte bara på deras värderingar såsom de säger. Titta på vad de har GJORT. Socialdemokraternas parti snackar en jäääkla massa om hit och dit, men tittar man på vad de har GJORT den senaste tiden så ser man att deras handlingar inte stämmer överens med deras ord. Det är OK att vilja återgå till den gamla goda socialdemokratiska politiken. Men hitta ett parti som för den politiken då... För inte fan är det socialdemokraterna längre.
noaholtas
noaholtas 2 dagar sedan
Snälla ta med Per Bolund i nästa samtal, jag vill se honom göra bort sig