Kommentarer
Tigisti Teklay
Tigisti Teklay 19 timmar sedan
9⁸97785858o779⁵8
Anokay
Anokay 19 timmar sedan
Young, beautiful actors - simply amazing. ኣብ ኤርትራስ እቲ መዓልቲ ድዩ ነውሕ ኔሩ ዋላ እንድዒ ቀትሪ ተራኺብና ከለና ምሼት ከኣ ንቋጸር ነርና - እዚ ፍቅርስ ሓውሲ ጽላለ ውን'ዩ መስለኒ። በዞም ምልኩዓትን ጻዕራማትን ኤርትራውያን ይሕዋተይ ተሓቢነ(ጓሎም ወዶም)
Nega Araya
Nega Araya 19 timmar sedan
ሓደራኹም ኣንብብዎ!!! እዚ ኩሉ ብወያነን ሳዓብቶምን ተኣሊሙ ዝዝረብ ዘሎን ውጽይእ ሓሲታት እዩ፤ ሓደ ሓያል ሰብኣይ ንኣብነት ኢንጅነር ግደይ ምስ ዝሃርሞ'ሞ፡ ሓደ ግዱስ ሰብ መጺኡ ነቲ ንኢንጅነር ግደይ ዝሃረሞ ዘሎ፡ ስለ ምንታይ ሰብ ትሃርም ኣለኻ ኢሉ ምስ ዝሃርሞ፡ ኢንጅነር ግደይስ እንታይ ምገበረ፧ ስከዚ ንኤርትራ ካኣ ብኸምዚ ክትርእይዋ ኣለኩም። ስለዚ ከም ግቡእ ኣብዚ ኢዳ ከተአቱ ትግደድ እያ ነይራ። ወያነ'ኮ ሕጊ ጥሒሶምን፡ ኣብ ሓይሎም ተኣማሚኖምን እዮም ንመሬት ኤርትራ ሒዞም ኮፍ ኢሎሞ ነይሮም። ኣብዝስ ኤርትራ እንታይ እዩ እጃማ ጠፊኡኩም ኣይኮነን። ካልእ ካኣ እቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዘሎ በደል 90% ብወያነን ተላኣኣኽቶምን እዩ ዝፍጸም ዘሎ። ኤርትራዊ ንሰላማዊ ትግራዋይ ስለምንታይ እዩ ክቐትሎ፧ ኤርትራውስ ጀሪካን ክሰርቕ፧ እዚ ካኣ እቶም ሸፋቱን ሳዓብቲ ወያነን፡ ባዕላቶም ወያነ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ። እዞም ነዚ ዝፍጽሙ ዘለዉ ካኣ ይታሓዙን ዝገበርዎ በደላት ይዛረቡን'ኮ ኣለዉ። ኤርትራዊ ኣረጊት ድስቲ ኣይሰርቕን እዩ። ኣብ'ቲ መጀመርያ ሰላም ኮይኑ ዶባት ምስተኸፈተ'ኮ ተጋሩ ንኤርትራ ምስ መጹ መኻትን ኣብ ጉደናታት ጠጠው ኢለን ክሓድራ ምስ ራኣዩ ገሪምዎም እዩ። ኣብ ዘዝኣተውዎ ከተማታት ነዚ ምስ ራኣዩ ካኣ ክሰርቁ እዮም ጀሚሮም ነይሮም፤ ብኸምዚ ካኣ ብዙሓት ተጋሩ እዮም ተታሒዞም። ምስቲ ዝነበረ ሸበድበድ ካኣ፡ ገለ ተጋሩ ሞባይሎምን ካልእ ንብረቶም ኣብ ዘዝኣተውዎ ቤት መግብን ካፈተርያን ብዙሓት ረረሲዖም ይኸዱ ነይሮም እዮም። ነዚ ዝረኸባ/ቡ ሰራሕተኛታት ካኣ ኣነንጺኦም ነቲ ዝምልከቶ የረክብዎ'ሞ፡ እቶም ንብረቶም ዝረስዑ ኣብ ኤርትራስ ስርቂ ዳሓን እዩ ዝባሃል ኢሎም ናብ'ታ ንብረት ዝረስዑላ መጺኦም ምስ ሓተቱ ንብረቶም ይርከቡ ነይሮም እዮም፤ ተጋሩ በዚ ተገሪሞም ከመስግኑን ብዛዕብ'ዚ ምስ'ቲ ዝምልከቶ ምስ ተዛረቡን ካኣ እዚ ኤርትራ እዩ፤ እዚ ትግራይ ወይ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ካኣ ይባሃሉ ነይሮም እዮም። 1) መለስ'ኮ ስርቂ እንተዘይረኺብካ ስራሕ እዩ፤ እንተተረኺብካ ካኣ ገበን እዩ'ኮ ኢሉ እዩ። 2) ኣብዪ ካኣ ኣብ ኣዲስኣበባ 300 ሰረቕቲ እንተሃልዮም ንነብሲ'ውከፎም 300 ፖሊስ ምመደብናሎም፥ ግን 600 እዮም ክኾኑ'ውን ኢሉ እዩ። ኣብ ኤርትራ ግን፥ ኣብ ዝኾነ ቤት/ መግቢ፡ እንዳ ሻሂ፡ ወዘተ ሳንጣኻን ሞባይልካን ኣብ'ቲ ዝነበርካሉ ጣውላ ገዲፍካዮ ኢኻ ንሽቓቕ ትኸይድ፤ እዚ ካኣ ኩሉ ወጻእተኛ ዝተደነቐላ ሃገር እያ ኤርትራ። ሓደ ጀርመናዊ ኣብ ኤርትራ መጺኡ፡ ካብቲ ነጻ ቀረጽ መስተ ክገዝእ ዝሓሰቦ ስለ ዝረሰዖ ተመሊሱ ክገዝእ ነቲ ጻዕቂ መኻይን ዝከታተል ዝነበረ ፖሊስ ንውሽጢ ገለ ክገዝእ ንብረቱ ግን ኣበይ ክሓድጎ ሓተቶ፤ ፖሊስ ካኣ ኣብ'ቲ ዘከዎ ሕዲግካዮ ኪድ ምስ በሎ፡ ምእማን ረሳእኖ፤ እቲ ፖሊስ ካኣ እዚ ኣየር ፖርት ኣስመራ- ኤርትራ እዩ፤ ስለዚ እንተ ድአሊኻ ኪድ ተመሉስካ እንተዘይረኺብካዮ ግን ናዓይ ትሓተኒ ምስ በሎ፡ እንዳ ተሰከፈ ከይዱ፡ ብዙሕ ሰብ ተሰሪዑ ስለ ዝጸንሖ ካኣ ተወሳኺ ፍርሒ እዩ ኮይንዎ ንአይሩ። ምስ ተመልሰ ግን እቲ ፖሊስ ኣይነበረን ንብረቱ ግን ኣብታ ዘቐመጠን ጸንሐኦ። እስከ ፖሊስን ህዝብን ኤርትራ ተኸታተሉ ክገርመኩም እዩ። እዚ ብልኡኻት ወያነን ሕቡኣት ወያነን ዝባሃል ዘሎ ግን፡ ስርቅን ሓሶትንስ ንዐኦም እዩ ዝምልከት።
ማኑኄ ሞዓ
ማኑኄ ሞዓ 22 timmar sedan
ደመት ምን ማለት ነው?
Almaz Solomon
Almaz Solomon 22 timmar sedan
Kkkkkkkkkkkkkkkkllĺ mara eye zfetwekum.
Almaz Solomon
Almaz Solomon 22 timmar sedan
Kkkkkkkkkkkkkkkķ bmluekum abza film zelekum kfetwekum.
Da O
Da O Dag sedan
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️🥀🥀🥀🥀🌹🌹🌹
22bommer
22bommer Dag sedan
I can't stop watching this clip..ኣማን ብኣማን ዉላድ ህዝባዊ ግንባር
Eyeru Abrha
Eyeru Abrha Dag sedan
ከከከከከከ
be with Justice!
be with Justice! Dag sedan
እዞም ክንዲ 2 ሰብ ዝኾኑ kkkk🤣😀😀 ጂጂ🤭 መሕጎል Nice Job 👏You're One of 🇪🇷 Complete 🌟Comedian by Now & So far Keep Going Ma Man ✔️
ምንባር ብተስፋ
ምንባር ብተስፋ Dag sedan
ኣብሾ ኣርከይ ብጣዕሚ ንፉዕ ኢካ ካብ መማህርትካ ቅነሓየላ እየ ኣጆካ ቀጸሎ
Tesfahiwet Afewerki
Tesfahiwet Afewerki Dag sedan
ተስፋ ይገብር ንናይ በዓል ትእማርን ስዒድን(ኣብ ማጨሎ ጆሲ) ትገልጽ ፊልም ባዕለይ ክሰርሓ፡፡ኣወል ህያቡ ግን በዛ ፊልምኻ ናብ 2015/16 ብሓሳብ መሊስካኒ ጸኒሕኻ፡፡ልክዕ እዛ ሳሌም ካብ ዘታለለቶም ክትሃድም ትገብሮ ትእማር ትገብራ ነይራ።10q ኣወል ኣጆኻ በርትዕ
Tesfahiwet Afewerki
Tesfahiwet Afewerki Dag sedan
ነዛ ፊልም ዝጸሓፋ ናይ ብሓቂ ትእማር ትብሃል ምስ ኤርትራዊ ተዋስኣይ ስዒድ(ኣብ ማጨሎ ከም ጆሲ) ተሓባቢሮም ንመንእሰያት ኤርትራ ኣብ ዉሽጢ ኣስመራ ናብ ወጻኢ ክንሰደኩም እንዳበሉ ገንዘቦም ዝበልዕዎም ኣፍልጦ ክህልዎ ኣለዎ
gal weyane eye rahwa
gal weyane eye rahwa Dag sedan
Efi nfue tewasaei eyu btaemi eye zkatatelo drama natu
Filmon Tesfay
Filmon Tesfay Dag sedan
😁
22bommer
22bommer Dag sedan
ከምስግኖ ንክቡር ገዲም ተጋዳላይ ዘማች ነዚ ናቱ ዝክር ዜማ ብወዱ ክትከኣልና ስለ ዝገብረ ምስጋናይ ተቀብል እንካዕ ናብ አዚ ኣብጵ ሓኻ ናይ በሓቂ ዝንኣድ ስራሕ ኢኩም ሰርሕኩም.እግዚኣብሄር ዕድመን ጥዕናን ዕብየት ይምነየሉ ንመሮን ሽኮር ድማ አጆኻ ኩሉ ህዝቢ ኤሪትራ ኣብ ጎንካ ኣሎና .
Freweini Teklemariam
Freweini Teklemariam Dag sedan
Welcam xubukat
Titi Titi
Titi Titi Dag sedan
Ewayy Nooo 🤩🤩🤩🤩😍😍😍
good yahoo
good yahoo Dag sedan
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
good yahoo
good yahoo Dag sedan
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
good yahoo
good yahoo Dag sedan
Wawww des tbil film 😍😍😍😍😍😍😍😍😍
Freweyni Tekie
Freweyni Tekie Dag sedan
💪❤️🌹🇪🇷🙏🏾
Azeb Weldu
Azeb Weldu Dag sedan
ሕጂ ግርም ለውጢ ዘለዋ ፊልም
be with Justice!
be with Justice! Dag sedan
ጅጂ ሽኮር, ገረንዳዮ 😀😀 Nice Your Comedy's Funny and Best
Aman Habshi
Aman Habshi Dag sedan
እውይይይይ ማርያምን ልበይ ተንኪፈምኒ እታ ማሓዛኣን እቲ ቆልዓን 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Issak Mehretab
Issak Mehretab Dag sedan
Melake
Asd Dsa
Asd Dsa Dag sedan
ጽቡቃተይ ኬፍ ኣለኩም
Melu Natey
Melu Natey Dag sedan
Bejaken fair aytlekeya gexken wa hamukshti tmesla aleken 🙁
Hadera Kelati
Hadera Kelati Dag sedan
ለቋምጽ ንሰብ ኣብ ክሳራ ከተእትው ከምዚ ትገብሩ ክንደይ ሰብ ከሲሩ ዝሓደጎ።
Tesfay Tesfay
Tesfay Tesfay Dag sedan
Ertrean 🤲🏻🤚🇪🇷🌱🇪🇷🌱. 🌱🇪🇷✝️. ERTREA 🌱🇪🇷✝️. ✝️🇪🇷♥️🤍
Tesfay Tesfay
Tesfay Tesfay Dag sedan
ERTREA 🇪🇷🤲🏻🇪🇷. ERTREA. ⛪🇪🇷
Jemal Idris
Jemal Idris Dag sedan
Wawww
Adyam Yakob
Adyam Yakob Dag sedan
Efirem (EFI) BRUKU Edman tenan yhabka Marey
Gual Akriya
Gual Akriya Dag sedan
Well come deki erey
Awel Beshir
Awel Beshir 2 dagar sedan
Woo
ዘመን ተቀይርካኒ
ዘመን ተቀይርካኒ 2 dagar sedan
Welcome deki halal meret xubuk srah 🏇
ZALA TUBE
ZALA TUBE 2 dagar sedan
ስነ ጥበበኛ ምባል 1ይ ጌጋ ካልኣይ ክዓስ ስነ ጥበበኛ ኢልካ ከይተብቅዕስ ደራሲ ዳይረክተር ተዋሳኢ ኢልካ ካሊእ ተዝህልዎ ውን ኣይምገደፍካን ዚ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ስነ ጥበብ እዩ
Wedi Asmara AMA
Wedi Asmara AMA 2 dagar sedan
Well come deqi eri shkor
Yonatan Hailemariam
Yonatan Hailemariam 2 dagar sedan
ዋውውውው። ሞደሻ
Danait Habtom
Danait Habtom 2 dagar sedan
Absho hawey xbuk srah .keep going🙏
Fani Fitsum
Fani Fitsum 2 dagar sedan
😂😂🤣🤣🤣😂😂🤣
Samira Boehm
Samira Boehm 2 dagar sedan
Ajemamria tsbuk tmesl...dmtsi Gin tsbuk aytewehahaden Hopfully ab ketsali...
Filimon mhretab
Filimon mhretab 2 dagar sedan
Kidun zelewo flim marayu zbrheni qexlwo
Medhane M
Medhane M 2 dagar sedan
Film ክባሃል ከሎስ ከምዚ ኢዩ ሳሓቢ መስሓቕ መሕዘኒ መምሃሪ ይበል ደራሲ ይበል ተዋሳእቲ።
Kk Kk
Kk Kk 2 dagar sedan
llllllll
Jafer Welde
Jafer Welde 2 dagar sedan
Mekbaeiti asli eska kulu giziye ab media fachaka eyu bro kexlo xubuk srah
Adyam Haylu
Adyam Haylu 2 dagar sedan
ንአፊ ከምዚ ከማይ ዘፍተዉ ዶ ይሃሉ ❤️
Biniam Tekle
Biniam Tekle 2 dagar sedan
Kkkkkkk berbere zbla ywured brinnnnn
Yorda tewelde 42 Yordi
Yorda tewelde 42 Yordi 2 dagar sedan
Selam nakum HDMONA ENT enkae bselam mexakumna
Betty gilazig
Betty gilazig 2 dagar sedan
ጽብቕ 😍
ህልና Enterteinment
ህልና Enterteinment 2 dagar sedan
Kuburat yehiwat Subscribe eba tehbaberuna deki abeyti 🙏❤
ሕጋዊ ኤርትራዊ
ሕጋዊ ኤርትራዊ 2 dagar sedan
Good job Mohammed absho
be cool !!!!!!!
be cool !!!!!!! 2 dagar sedan
Kef alewa
M H
M H 2 dagar sedan
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷
Hami Beshr
Hami Beshr 2 dagar sedan
Xbuk srah Mohammed sali
Merhawi Andat
Merhawi Andat 2 dagar sedan
Good Job Young Boy!!!!
Habtom berhane
Habtom berhane 2 dagar sedan
Eti zdnqo ftw dmxawi kee it great start of you
Heni Moon
Heni Moon 2 dagar sedan
Am waiting
11 11
11 11 2 dagar sedan
🇪🇷🇪🇷🇪🇷♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
Huriya Abdelkadir
Huriya Abdelkadir 2 dagar sedan
Wawww mashallah kemey dika absho hawey and deki eriey marey
Azeb Hagos
Azeb Hagos 2 dagar sedan
እንቃእ ብሰላም መጻኩሙ የህዋት
Ein Jahre
Ein Jahre 2 dagar sedan
Well come good work
Ghide Welday
Ghide Welday 2 dagar sedan
Zey raeye ayaminin u
Yosief Zere
Yosief Zere 2 dagar sedan
Wellcome shikorinatat edmen tenan yhabkum egziabiher amlak deki eri
Yohana Redae
Yohana Redae 2 dagar sedan
Nay behaki zey timno 1000 gize rieya mmnawa siene 😍😍❤❤❤❤ Bunet Mehazutey nafke 😭😭😔😔😔😔😔😔💔💔
ኣስመራ ገዛ ብርሃኑ
ኣስመራ ገዛ ብርሃኑ 2 dagar sedan
እንቱም እዚ ክፍለ ማርያም ዝባሃል ሰብሲ የዒንቲ ኣለዎዶ ወላ ወላ ውላላላላ ዘለዎ ኣይመስልን ብፍላይ እታ ፌክ ዝኾነት ሳሓቁ ኢሂ ኢሂ ኢሂ እትብል እሞ ኣስተባህሉላ ኢሂ ኢሂ ኢሂ ከተምጻኣልኩም እያ
Iahest Habte
Iahest Habte 2 dagar sedan
በጃኩም አይተሕጹሩልና ደቂ ኤረ።
Isaias Gebremeskel
Isaias Gebremeskel 2 dagar sedan
Xubuq srah (absho) arkey ajoka qexlo ab srahka kea senay asalto ymneyelka
Musie Atobrhan
Musie Atobrhan 2 dagar sedan
ዋዉዉዉ በጣም ምርጥ ኖው ፉሊም ደቂ ኤረይ ሓላላት 🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷💖💖💖
Noh tesfalem
Noh tesfalem 2 dagar sedan
Kab nay wadi haleka darfi eziya eya zhafto 😘
Afom Yona
Afom Yona 2 dagar sedan
ኣንታ መን ከይሓታ ኢያ በዓልቲ ሓዳር ኣደ 3 ትብለና ዘዝኸፈትናዮ ቪድዮ እናመጸት ረቢሻትና ብዝኾነ ጽቡቕ ስራሕ
Almaz Arefe
Almaz Arefe 2 dagar sedan
Merhaba🇪🇷🇪🇷❤️❤️🙏🏼😂👍
Almaz Arefe
Almaz Arefe 2 dagar sedan
Merhaba deki 🇪🇷🇪🇷🇪🇷❤️❤️🙏🏼😂
Semhar Daniel
Semhar Daniel 2 dagar sedan
Deki Eri xbuqat👑❤
Askalu Petros
Askalu Petros 2 dagar sedan
🤗👏🙏❤🇪🇷🌳
Sabah Sabah
Sabah Sabah 2 dagar sedan
Well come deki eri